• bild4.jpg
  • bild2.jpg
  • bild1.jpg
Pasportların dəyişdirilməsi

Ümumvətəndaş pasportlarının dəyişdirilməsi

Pasportun etibarlılıq müddəti bitdikdə, yaxud vətəndaşın soyadı, adı, atasının adı dəyişdikdə və ya pasport, o cümlədən onun elektron daşıyıcısı (çip) yararsız hala düşdükdə, yaxud pasportun üzərindəki və ya elektron daşıyıcısındakı məlumatların səhv olduğu müəyyənləşdirildikdə, pasport dəyişdirilməlidir. Ümumvətəndaş pasportunun rəsmiləşdirilməsi üç ayadək davam edə bilər.


Xahiş edirik ki, aşağıdakı qaydaları diqqətlə oxuyasınız. Bu qaydalara riayət olunmadığı təqdirdə sənədlər baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

1. Ərizə-anket; (anket forması buradan yüklənilə bilər) Ərizə-anketin yalnız 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8  saylı qrafalardakı suallara tam cavab verin və Şəxsi imzası qrafasının altında və 17 saylı qrafada  imza edin.


2. Ərizəçinin Səfirliyə ünvanladığı ərizə; (Nümunə
Ərizə notariat qaydada təsdiq olunmalı və nümunədə göstərilən məlumatlar öz əksini tapmalıdır (sənədlər ərizəçinin özü tərəfindən Səfirliyə şəxsən təqdim edildiyi zaman ərizənin notarial qaydada təsdiq olunmasına ehtiyac yoxdur):

3. 4 ədəd rəngli donuq fotoşəkil (35 mm x 45 mm); Başı örpəkli şəkillər qəbul olunmur.

4. Pasportun əsli;
Pasportun əslindən əlavə olaraq pasportun 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci və eləcə də konsulluq qeydiyyatının və ərizəçinin qüvvədə olan ölkədə yaşamaq haqqında icazəsinin (Aufenthaltserlaubnis və ya Niederlassungserlaubnis) olduğu səhifələrin surətləri;

5. Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti;

6. Ərizəçinin ölkədə yaşamaq haqqında icazəsi və onun Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinə rəsmi tərcüməsi;
(Aufenthaltserlaubnis və ya Niederlassungserlaubnis)

7. Yeni pasportun rəsmiləşdirilməsi üçün Səfirliyin bank hesabına 51,00 Avro məbləğində dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən qəbzin əsli;

    (COMMERZBANK Konto Nr.: 26 61 53 601 BLZ: 100 40 000;  IBAN:DE73100400000266153601)


8. Yeni pasportun rəsmiləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası DİN-nin Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin (keçmiş OVİR) Azərbaycan Beynəlxalq Bankındakı aşağıda göstərilən hesabına 40 manatın Avro ekvivalentinin keçirilməsi barədə qəbzin əsli (qəbzdə Sizin soyadınız, adınız, atanızın adı və Almaniyadakı ünvanınız göstərilməlidir). Hər şəxs üçün dövlət rüsumu ayrıca ödəniş formasında köçürülməlidir! (Aşağıdakı bank hesabı yalnız AFR ərazisində ödənişləri həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.) 

Əgər dövlət rüsumu Azərbaycan Respublikasında yaşayan qohumlarınız tərəfindən ödəniləcəksə bu ərizədə qeyd edilməli və qəbz Xarici İşlər Nazirliyi Konsulluq İdarəsinə təqdim edilməlidir. 40 (qırx) manat məbləğində rüsum Bakıda Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin kassasında ödənilir.

Receiving bank:                                         The International Bank of Azerbaijan
Account number of receiving bank:           COR 328518-EUR-3211-01
Receiving bank S.W.I.F.T. Code:              IBAZAZ2X
Beneficiary:                                                Treasury department of central government  
                                                                 organization (XIN)
Adress:                                                        Azerbaijan,   AZ1005, Baki, Nizami str. 67

9. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ümumvətəndaş pasportunun qəsdən korlanmasına və itirilməsinə görə (ümumvətəndaş pasportunun yararsız hala düşməsinin səbəbi kimi belə fakt müəyyən olunduqda) inzibati cərimənin ödənilməsi haqqında qəbz. Bunun üçün aşağıdakı bank hesabına 30 avro məbləğində cərimə ödənilməlidir:

Beneficiary:

Beneficiary’s account No:

Account No:

Bank address:

Beneficiary’s Bank:

SWIFT Code:

Correspondent Bank:

SWIFT Code:

 

State Treasury Agency

0132130001954

5040040062

Azerbaijan, Baku AZ 1014, R.Behbudov str.32

Central Bank of the Republic of Azerbaijan

NABZAZ2X

Deutsche Bundesbank, Frankfurt Am Main

MARKDEFF

 

10. Ümumvətəndaş pasportu itdiyi və ya oğurlandığı hallarda yaşadığınız yerin polis idarəsindən pasport itdiyi üçün müraciət etdiyinizə dair arayış və onun Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinə rəsmi tərcüməsi;

11. Konsulluq qeydiyyatı haqqında ərizə-anket (Anket)

12. 5,00 Avro məbləğində poçt markası və üzərində Sizin ünvanınız yazılmış boş zərf.

Qeyd: Ümumvətəndaş pasportlarının rəsmiləşdirilməsi üçün təqdim olunan sənədlər iki (2) nüsxədə göndərilməlidir.


Qeyd 1:
Soyad dəyişdirildiyi təqdirdə yuxarıda qeyd edilən sənədlərə soyadın dəyişdirilməsi haqqında şəhadətnamənin (Səfirlik və ya Azərbaycan Respublikasının müvafiq Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən verilmiş) surəti əlavə olunmalıdır. Soyadın dəyişdirilməsi haqqında Səfirlik və ya Azərbaycan Respublikasının müvafiq Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı İdarəsi tərəfindən verilmiş şəhadətnamə olmadığı təqdirdə Səfirlik tərəfindən “Soyadın dəyişdirilməsi haqqında Şəhadətnamə” alınmalıdır.
Nikahla əlaqədar soyad dəyişdirilibsə aşağıdakı sənədlər təqdim edilməlidir:
1. Soyadın nikahla əlaqədar dəyişdirilməsinə dair ərizə (sərbəst formada);
2. Nikah haqqında şəhadətnamənin surəti;
3. Doğum haqqında şəhadətnamənin surəti;
 
Qeyd 2:
Soyadın dəyişdirildiyi təqdirdə vətəndaşın Azərbaycan Respublikasında almış şəxsiyyət vəsiqəsi geri qaytarılmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı sənədlər əlavə edilməlidir:
1. Şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli;
2. Azərbaycan Respublikası DİN Baş Pasport və Qeydiyyat İdarəsinin rəisinin adına ərizə (Nümunə-Ərizə)

 

 
Copyright © 2015 azembassy.de. Alle Rechte vorbehalten.